Tevékenységek

Kutatásaink

Kutatásainkat elsősorban K+F, illetve K+F+I-s brüsszeli, és hazai társfinanszírozású Európai Uniós projektek keretében végezzük.

Bővebben>>

Fejlesztéseink

Társaságunk egy modern, innovatív, komplex vállalatirányítási szoftver kifejlesztését tűzte ki céljául. Az egyedi, piacorientált fejlesztés számos eleme már kifejlesztésre került. A jelenleg folyó kutatásunk rávilágított arra, hogy a gazdaság társaságok körében a költséghatékony működés szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a humánerőforrás fejlesztések. A világpiacon használt ERP HR modulok kevésbé flexibilisek, és kevésbé alkalmazhatók a folyamatosan változó gazdasági és jogi környezetben. Magyarországon a humánerőforrás gazdálkodás szerepe csak az elmúlt 10 esztendőben értékelődött fel. Mára a vállalatok tulajdonosai, vezetői felismerték, hogy a tudatos HR gazdálkodás és HR menedzsment pénzügyi jelentőséggel bír. Piaci felméréseink és kutatási tapasztalataink támasztják alá, hogy egy innovatív HR szoftver piacképes termékként tud megjelenni a piacon. A fejlesztés kapcsán olyan elméleti, módszertani, technológiai minták kerülnek kidolgozásra, melyek könnyen implementálhatóak, valamint integrálhatóak meglévő rendszerhez, ezzel segítve a jó gyakorlatok nemzetközi elterjedését.

Képzési anyag letöltése >>

Closer