docfinit

A dokumentumkezelés jövője

Bemutatkozó

Dokumentáció- Pénzügy- Információtechnológia

A három, közbeszédben leginkább használt fogalom (Documentation - Finance - IT) együtteséből alkotta meg a DOCFINIT mozaikszót a magyar cég menedzsmentje.

Víziónk

Célunk olyan, magas minőségű, modern, innovatív, komplex vállalatirányítási szoftver kifejlesztése, melynek elemei önállóan, akár magánszemélyes számára is hasznosíthatóak a mindennapi élet során.

Missziónk

A XXI. századi technológiák bekapcsolása a szolgáltatásfejlesztésbe.

Értékeink

Rugalmasság és elérhetőség

A globalizálódással párhuzamosan megjelent lokalizációs igények, valamint a keleti piacok felé történő nyitás trendjeivel összhangban a Kft. egy olyan rugalmas rendszert épít, mely megfelel a változatos életvitelű kulturális közegekben is. Ennek biztosítékai azok a kiterjedt, megalapozó kutatások, melyek segítségével kialakíthatóvá válik az eredményes piaci megjelenéshez szükséges széleskörű paraméterezhetőség.

Innováció és széles körű felhasználhatóság

Fejlesztéseink és kutatásaink lehetővé teszik, hogy rendszerünk egységes, komplex megoldást nyújtson a mono- és multikulturális környezetekben egyaránt. Ezekkel a fejlesztésekkel teszik elérhetővé az alkalmazást a változatos információtechnológiai képzettségű felhasználók számára is.

Akadálymentesség

Működésünk során olyan kutatásokat és vizsgálatokat végzünk, melyek tovább segíthetik az információtechnológiai akadálymentesítést, a korszerű technológiák elterjedését és hatékony felhasználását szélesebb társadalmi rétegekben.

Integrálhatóság

A fejlesztéseink kapcsán olyan elméleti, módszertani, technológiai minták kerülnek kidolgozásra, melyek könnyen implementálhatóak, valamint integrálhatóak meglévő rendszerhez, ezzel segítve a jó gyakorlatok nemzetközi elterjedését.

Tevékenységeink >>

Closer

Tevékenységek

Kutatásaink

Kutatásainkat elsősorban K+F, illetve K+F+I-s brüsszeli, és hazai társfinanszírozású Európai Uniós projektek keretében végezzük.

Bővebben>>

Fejlesztéseink

Társaságunk egy modern, innovatív, komplex vállalatirányítási szoftver kifejlesztését tűzte ki céljául. Az egyedi, piacorientált fejlesztés számos eleme már kifejlesztésre került. A jelenleg folyó kutatásunk rávilágított arra, hogy a gazdaság társaságok körében a költséghatékony működés szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a humánerőforrás fejlesztések. A világpiacon használt ERP HR modulok kevésbé flexibilisek, és kevésbé alkalmazhatók a folyamatosan változó gazdasági és jogi környezetben. Magyarországon a humánerőforrás gazdálkodás szerepe csak az elmúlt 10 esztendőben értékelődött fel. Mára a vállalatok tulajdonosai, vezetői felismerték, hogy a tudatos HR gazdálkodás és HR menedzsment pénzügyi jelentőséggel bír. Piaci felméréseink és kutatási tapasztalataink támasztják alá, hogy egy innovatív HR szoftver piacképes termékként tud megjelenni a piacon. A fejlesztés kapcsán olyan elméleti, módszertani, technológiai minták kerülnek kidolgozásra, melyek könnyen implementálhatóak, valamint integrálhatóak meglévő rendszerhez, ezzel segítve a jó gyakorlatok nemzetközi elterjedését.

Closer

Kapcsolat

Closer