Innovatív pénzügyi-tervezési
és dokumentumkezelési rendszer
és eszközcsalád

A DOCFINIT Kutató-Fejlesztő Kft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson „Új, innovatív, piacképes komplex pénzügyi-tervezési és dokumentumkezelési rendszer és kiegészítő eszközök magánszemélyek, családok, mikrovállalkozások és kkv-k számára” című projektjével.

  A PIAC_13-1-2013-0177 projekt kutatási témái:
 • 1. Hazai, Európai Uniós és saría elvárásokhoz is igazodó dokumentum és iratkezelési kutatások
 • 2. Cloud szerver szolgáltatások performancia mérése, vizsgálata változó erőforrásigényű rendszerekhez
 • 3. Irattároláshoz, mozgatáshoz és raktározáshoz kapcsolódó matematikai és logisztikai kutatások
 • 4. OCR, ICR , IWR rendszerek adat-feldolgozása, -továbbítása során, anonimizálási, deperszonalizációs lehetőségeinek vizsgálata, ezen adatok enkriptált adattárolása
 • 5. Pénzügyi dokumentumkezelési megoldások adatjellemzőinek matematikai alapú vizsgálata és kutatása, különös tekintettel a lokális, mobil, ill. felhőalapú alkalmazásokra
 • 6. Az akadálymentes (mindenki számára egyenlő eséllyel használható) elektronikus és papír alapú alkalmazások, dokumentumok és felhasználói felületek feltételrendszerének hazai és nemzetközi kutatása, az akadálymentesség és használhatósági kritériumrendszer meghatározása
 • 7. Konvencionális és iszlám pénzügyi termékek egységes rendszerben való kezelésének kutatása (folyamatmodell terv, mintarendszer)
 • 8. Épületen belül és azon kívül a kisméretű tárgyak 2D és 3D lokalizációjánál felhasznált matematikai modellek és alkalmazott informatikai megoldások, valamint a mozgási útvonalak tervezése, előrejelzése és a tolerancia vizsgálata, optimalizálása
 • 9. Nagyméretű adatbázisok alapjául szolgáló, a tárgyak nyomon követésekor a rendszer által generált adatok strukturálása (A dolgok Internete, IoT’s)
 • 10. Innovatív irat és dokumentumtároló kabinrendszer és mapparendszer kísérleti fejlesztése
 • 11. Innovatív komplex rendszer fejlesztése, komponensek folyamatos integrálása

Társaságunk célja olyan magas minőségű, IT-technológiával támogatott pénzügyi és általános dokumentumkezelési szolgáltatás kialakítása, amelynek használatával a magánszemélyektől a kis-, és középvállalkozásokig jelentősen leegyszerűsödik a hétköznapi életre hatással lévő dokumentumok kezelése. További célunk: A fizikai megvalósításhoz, a dokumentum-tároláshoz kapcsolódó, teljes körű elektronikus szolgáltatás, melynek megvalósításához társaságunk a XXI. századi technológiákat bekapcsolja a szolgáltatásfejlesztésbe, innovatív eszközökkel és megoldásokkal operál a legújabb kutatás-fejlesztést támogató környezetben. A működési modellünket nemzetközi, Európai Uniós projektkörnyezetbe helyeztük, amely teret ad nemzetközi együttműködéseknek, és a legújabb eredmények implementálásának.

Sajtóközlemény 2016.07.07. letöltése >>

Closer